Uitvaartzorg Memento Mori

MEMENTO MORI is een begrafenisvereniging en heeft tot doel op ordelijke wijze verzorgen van begrafenissen. De vereniging is kerkelijk onafhankelijk en het bestuur bestaat uit leden van verschillende kerkgenootschappen. Voor het opbaren van de overledene zijn er diverse mogelijkheden, welke met de begrafenisondernemer besproken kunnen worden.

Crematie wordt niet door de begrafenisvereniging verzorgd.

Memento Mori is geen verzekering die een hoog bedrag bij het overlijden uitkeert. Wij verzorgen de begrafenis en keren uit in de vorm van een korting op de factuur, vandaar dat de contributie van de leden laag wordt gehouden.